امروز : یکشنبه، 4 مهر 1400

پیشرفت پروژه

اخبار پیشرفت پروژه بلوک D

اخبار پیشرفت پروژه بلوک D

عملیات ساخت بلوک D   به اتمام رسیده است و از تاریخ 93/3/31  تحویل خریداران محترم گردیده و در حال حاضر تعداد کثیری از خریداران محترم در این بلوک ساکن شده اند و در حال بهره برداری میباشند.

ادامه مطلب