امروز : چهارشنبه، 16 آذر 1401

اخبار پیشرفت پروژه پنت هاوس بلوک C

اخبار پیشرفت پروژه پنت هاوس بلوک C

اخبار پیشرفت پروژه پنت هاوس بلوک C

 

اتمام سفت کاری

 

نصب پنجره ها

 

اجرای نازک کاریهای داخلی (در حال اجرا)

 

اجرای سقف کاذب (در حال اجرا)

 

اجرای سنگ کاری کف تراسها (در حال اجرا)

 

اجرای دیوار تفکیکی بین پنت هاووسها (در حال اجرا)

 

اجرای عایق رطوبتی

 

اجرای تاسیسات مکانیکی (در حال اجرا)

 

اجرای تاسیسات برقی (در حال اجرا)

 

اجرای موزاییک کاری بام نهایی

 

اجرای نمای سنگ و سرامیک نمای پنت هاووس (در حال اجرا)